Logo Creative Finance

algemene voorwaarden

Welkom bij Creative Finance. Door gebruik te maken van onze website en diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door Creative Finance via onze website.

2. Diensten

Creative Finance biedt boekhoudkundige diensten aan voor ondernemers in de creatieve sector. De specifieke diensten en tarieven worden beschreven op onze website en in afzonderlijke overeenkomsten.

3. Informatie en Aansprakelijkheid

Hoewel wij streven naar het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie, kan Creative Finance niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies op de website. De informatie op onze site is algemeen van aard en niet bedoeld als specifiek advies.

4. Vertrouwelijkheid

Wij behandelen alle informatie die u met ons deelt als vertrouwelijk. Uw gegevens worden alleen gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

5. Intellectueel Eigendom

Alle content op de website, waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, is eigendom van Creative Finance of onze licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag deze content niet kopiëren, distribueren of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Finance.

6. Gebruik van de Website

U stemt ermee in om de website alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of het gebruik van de website door anderen belemmert.

7. Externe Links

Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet door Creative Finance worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze externe sites.

8. Beëindiging van Diensten

Creative Finance behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website of onze diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, indien wij van mening zijn dat u deze algemene voorwaarden heeft geschonden.

9. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.

10. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Creative Finance behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@creative.finance.
Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 24/05/2014.

Creative Finance
BE0628719851

Fiscaal accountant:
ITAA nummer: 53.299.981

 

CF Accountancy
Paviljoenweg 112,
9040 Gent
België