Logo Creative Finance

Een beetje risico is er altijd

pijl zwart onder
Misschien heb jij vanaf 2025 wel nood aan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Het nieuwe wetboek ‘buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht heeft ingrijpende gevolgen voor bestuurders van vennootschappen.

Misschien heb jij vanaf 2025 wel nood aan een bestuurder aansprakelijkheid verzekering?

Het nieuwe wetboek ‘buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht’, dat vanaf 1 januari 2025 in werking zou treden, heeft ingrijpende gevolgen voor bestuurders van vennootschappen. Een vennootschap, eventueel opgericht om te ontsnappen aan persoonlijke aansprakelijkheid, zal vanaf dan niet langer het fort van weleer zijn. Contractpartijen zullen bestuurders van een vennootschap sneller rechtstreeks aansprakelijk kunnen stellen om de schade, die het gevolg is van een tekortkoming, te vergoeden.

verzekering

Vandaag is er nog een strafbaar feit nodig om als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gehouden te kunnen worden voor een tekortkoming van de vennootschap. Later zal een ‘eenvoudige fout’ volstaan: denk aan een inbreuk op de vennootschapswetgeving, het niet (volledig) nakomen van het contract, het niet respecteren van de statuten of het niet respecteren van de zorgvuldigheidsnorm.

Toch kan je de aansprakelijkheid wel zoveel mogelijk uitsluiten. Dit kan door aansprakelijkheidsbeperkingen op te nemen in contracten met klanten en in contracten tussen het vennootschap en de bestuurder. Daarnaast zou je ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten. Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid. Het biedt een beschermingsmechanisme tegen claims die het persoonlijk vermogen van de bestuurder kunnen aantasten. Indien je al zo’n verzekering hebt, is het raadzaam om die te herzien en aan de nieuwe wetsbepalingen aan te passen.

“Toch kan je de aansprakelijkheid wel zoveel mogelijk uitsluiten.”

Maar laat je ook niet te veel angst aanpraten. Net zoals bij alles geldt: wie niks (verkeerd) doet, heeft niks te vrezen. Bovendien hangt de omvang van de aansprakelijkheid bij lichte fouten (de verschuldigde vergoeding) af van de vennootschapsomvang. Op basis daarvan werden grensbedragen vastgelegd. En als je jezelf matig vertrouwt, dan is er nog altijd die verzekering.

Interessant artikel? Sharing is caring!

Dit al gelezen?

Subsidies

Iets waar je misschien niet onmiddellijk bij stilstaat als ondernemer is dat er talloze subsidies en andere financieringsmaatregelen bestaan, uiteraard ook voor jullie bezige bijen in de culturele en creatieve sector.

hond met bril

Welke vermeldingen moeten op
mijn factuur staan?

De factuur is één van de belangrijkste handelsdocumenten in je onderneming. Het bevestigt de levering van je goederen en diensten die – liefst – betaald moeten worden. Maar welke vermeldingen moeten er op dit document zeker staan? En welk risico loop je als de factuur niet in orde is?