Logo Creative Finance

Help, mijn man is onbeperkt aansprakelijk!

pijl zwart onder
Vol goede moed start je een onderneming op. Je kan de wereld aan, niets staat je nog in de weg… Tot plots…

Onbeperkte aansprakelijkheid

Onbeperkte aansprakelijkheid betekent dat wanneer jouw onderneming niet meer in staat is haar schulden af te betalen, je persoonlijk vermogen kan worden aangesproken. Zo kunnen je postzegelverzameling, je spaarcentjes, je eigen woning en zelfs het vermogen van je partner worden aangesproken om jouw schuldeisers te betalen.

Hoe kan je jouw privévermogen toch (gedeeltelijk) beschermen?

Verklaring van onbeslagbaarheid van de eigen woning

Dankzij een ‘akte van onbeslagbaarheid’ kunnen schuldeisers geen beslag leggen op jouw eigen woning. Zo kan je toch geruster slapen wanneer je in financiële problemen komt. Deze akte geldt niet voor alle schulden. De eigen woning wordt enkel beschermd voor beroepsschulden uit de onderneming. Een hypotheeklening op je woning is bijvoorbeeld een privéschuld en valt dus niet onder deze akte. Schulden door misdrijf zoals bijvoorbeeld fraude vallen hier ook niet onder. De akte werkt ook niet retroactief: wanneer je schulden maakt vόόr het registreren van de akte wordt je eigen woning tevens niet beschermd.

Huwelijkscontract met scheiding van goederen

Het klinkt misschien niet romantisch, maar het kan je partner wel beschermen. Bij een gewoon huwelijk bestaat je vermogen uit dat wat je opbouwde vόόr het huwelijk en de helft van het gemeenschappelijk vermogen. In het gemeenschappelijk vermogen vinden we dan alle bezittingen en schulden na het huwelijk. Dit wil zeggen dat deze ook aangesproken kunnen worden wanneer de schuldeiser op jouw deur komt kloppen! Dit kan je vermijden door het opstellen van een huwelijkscontract met scheiding van goederen.

Maar dan behoudt mijn partner al wat hij verdient?

In dit contract kan je enkele bedingen opnemen – verrekeningsbedingen. Je kan overeenkomen dat bij ontbinding van het huwelijk de minder vermogende partner een vordering krijgt tegenover de meer vermogende partner. Wanneer één partner minder gaat werken om bijvoorbeeld op de kinderen te passen en dus minder zal verdienen, kan deze partner bij ontbinding van het huwelijk alsnog compensatie krijgen van de andere partner. Het vermogen van de niet-zelfstandige partner wordt dus beschermd. Laat je zeker goed adviseren!

Ben je niet getrouwd, maar wel samenwonend (feitelijk of wettelijk)?

Bij de notaris kan je ook een ‘akte van samenwoonst’ of een samenlevingscontract laten opstellen. Hierbij zal de eigen woning ondergebracht worden onder het eigen vermogen van één van beide partners, die geen zelfstandige activiteit uitoefent. De woning kan dus niet bij schulden uit de zelfstandige activiteit van de ene partner worden aangesproken. Ook hier kan je een finaal verrekeningsbeding toevoegen zodat bij overlijden of relatiebreuk de ongelijkheid in vermogen wordt gecompenseerd.

Conclusie: spreek je partner aan op diens aansprakelijkheid en klus aan je dak nu de zon nog schijnt! 

Interessant artikel? Sharing is caring!

Dit al gelezen?

Subsidies

Iets waar je misschien niet onmiddellijk bij stilstaat als ondernemer is dat er talloze subsidies en andere financieringsmaatregelen bestaan, uiteraard ook voor jullie bezige bijen in de culturele en creatieve sector.

hond met bril

Welke vermeldingen moeten op
mijn factuur staan?

De factuur is één van de belangrijkste handelsdocumenten in je onderneming. Het bevestigt de levering van je goederen en diensten die – liefst – betaald moeten worden. Maar welke vermeldingen moeten er op dit document zeker staan? En welk risico loop je als de factuur niet in orde is?