Logo Creative Finance

Investeren, wie zijn best doet zal het leren.

pijl zwart onder
Heb je een overvloed aan cash binnen je vennootschap en zoek je naar manieren om je geld te laten renderen? Overweeg dan eens de mogelijkheid van beleggen binnen je bedrijfsstructuur. Maar waar begin je?

Tax shelters

“Met dank aan tax shelter” is wat je op het einde van een Belgische film vaak te zien krijgt. Ooit al afgevraagd wat dat beestje juist is?

Een tax shelter is een productievennootschap dat audiovisuele werken of videogames produceert. Door te investeren in deze tax shelters, kun je profiteren van belastingvoordelen die de overheid biedt, met als doel om deze sector te stimuleren. Potentieel rendement varieert tussen 5,25% en 15%, maar wees op de hoogte van mogelijke risico’s, zoals het verlies van belastingvoordelen als producenten niet aan hun verplichtingen voldoen.

Tijdens het boekjaar kan je een contract afsluiten met een tax shelter waarin er wordt overeengekomen een bepaalde som te investeren. 4 jaar na het afsluiten van dit contract moet de producent dan een fiscaal attest indienen bij de fiscus. Als uit dit attest blijkt dat de producent niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan je eerder opgenomen belastingvoordeel toch als belastbare winst worden verrekend. Om jezelf in te dekken tegen de tekortkomingen van producenten, kan je een waarborgregeling toevoegen aan het contract.

Aandelen

Beleggingsvennootschappen, zoals DBI-Bevek’s, kunnen interessant zijn vanwege belastingvoordelen op dividenden en meerwaarden bij verkoop onder bepaalde voorwaarden. Ook is hier de roerende voorheffing van 30% verrekenbaar en terugbetaalbaar. Het potentieel rendement is vrijwel onbeperkt, maar wees je bewust van de risico’s van marktschommelingen, aangezien deze beleggingen geen kapitaalbescherming bieden.

Investeren in activa

Een tak26 contract is een beleggingsverzekering met een laag risico dat vrijgesteld is van premietaksen. Je stelt een bepaalde som geld ter beschikking voor een bepaalde periode, waarbij je aan het einde van de termijn de som terugkrijgt, inclusief rente. Let wel op de 30% roerende voorheffing die wordt geheven over de ontvangen rente. Het potentieel rendement varieert hier tussen de 0% en 5%.

Overweging: investeren via de vennootschap of privé?

Merk op dat we nog niet hebben gesproken over individuele aandelen, zoals die van NVIDIA, Lotus Bakeries of Apple. Deze aandelen kunnen hogere rendementen bieden als ze privé worden belegd, omdat meerwaarden volledig vrijgesteld zijn van personenbelastingen, mits ze binnen het normale beheer van je patrimonium vallen en geen speculatief karakter hebben. Indien er toch via de vennootschap wordt geïnvesteerd in zulke aandelen, zullen de meerwaarden onderhevig zijn aan het tarief van de vennootschapsbelasting. Niet ideaal dus!

Dit is slechts het topje van de ijsberg als het gaat om beleggingsmogelijkheden voor vennootschappen. Als je meer wilt weten over deze opties en hoe je ze het beste kunt benutten, neem dan contact op met een beleggingsexpert. (Ons niet bellen)

Interessant artikel? Sharing is caring!

Dit al gelezen?

Subsidies

Iets waar je misschien niet onmiddellijk bij stilstaat als ondernemer is dat er talloze subsidies en andere financieringsmaatregelen bestaan, uiteraard ook voor jullie bezige bijen in de culturele en creatieve sector.

hond met bril

Welke vermeldingen moeten op
mijn factuur staan?

De factuur is één van de belangrijkste handelsdocumenten in je onderneming. Het bevestigt de levering van je goederen en diensten die – liefst – betaald moeten worden. Maar welke vermeldingen moeten er op dit document zeker staan? En welk risico loop je als de factuur niet in orde is?