Logo Creative Finance

Kunstwerkers

pijl zwart onder
Met veel tromgeroffel werd de wijziging in het sociaal statuut van kunstenaars op 1 januari 2024 aangekondigd. Je vraagt je waarschijnlijk af: what's in it for me?

Primostartersregeling

Deze wijziging kan interessant zijn voor nieuwe zelfstandigen in hoofdberoep met een laag inkomen. Gedurende twee jaar heb je namelijk de mogelijkheid om verlaagde sociale bijdragen te betalen. Concreet betaal je dan slechts 446,25 EUR per kwartaal.

☝️ Let hier wel mee op: indien je inkomsten voor dat jaar uiteindelijk meer dan 8.707,35 EUR bedragen ben je de sjarel. Je betaalt dan niet enkel het verschil in sociale bijdragen, maar ook een sanctie.

De veilige optie is om de minimumbijdrage te blijven betalen. Op het moment dat de fiscus je definitief inkomen doorgeeft aan je sociale verzekeringsfonds krijg je de teveel betaalde bijdragen (m.u.v. het minimum van 446,25 EUR) teruggestort. Zelfde resultaat dus, met enige vertraging maar wel een pak safer 😊.


Kunstwerkuitkering

Een kunstwerkuitkering is een aanvulling op het loon voor momenten waarop je geen arbeidscontract hebt lopen. Voorwaarden hiervoor zijn dat je in de laatste 24 maanden minstens 156 dagen (zowel artistiek als niet-artistiek) gewerkt hebt en dat je een kunstwerkattest Starter of Plus hebt. Het attest is gedurende drie (Starter) of vijf (Plus) jaar geldig en moet dan hernieuwd worden.

Ben je zelfstandige in hoofdberoep? Helaas, op het moment dat je eenmanszaak actief is, kan je geen aanvraag doen. Je moet eerst je zelfstandige activiteit stopzetten en na goedkeuring van de RVA terug opstarten in bijberoep. Contacteer je accountmanager voor meer info!

Ben je zelfstandige in bijberoep? Enkel op het moment dat je geen contract hebt lopen kan je de aanvraag uitvoeren. Met een contract van onbepaalde duur val je sowieso uit de boot.

Werken via 1bis

Een arbeidsovereenkomst bestaat steeds uit drie elementen: een opdracht, een loon en gezag. Als je een artistieke opdracht uitvoert, is er vaak geen sprake van een ‘gezagsrelatie’ (bv. bij het creëren van een werk voor een galerij) en kan er dus geen arbeidsovereenkomst afgesloten worden. In dat geval kan je werken onder een 1bis-overeenkomst, en toch nog steeds je sociale zekerheid als werknemer opbouwen.

Bij het werken via 1bis betaalt de opdrachtgever minstens het minimumloon en dezelfde bijdragen aan de RSZ als bij een gewone werknemer, en jij bouwt gewoon sociale rechten op.

Lijkt dit jou iets? Een aanvraag kan je doen op de website workinginthearts.be/nl. Je stelt je portfolio samen en binnen drie maanden krijg je de beslissing van de Kunstwerkcommissie.

Interessant artikel? Sharing is caring!

Dit al gelezen?

Subsidies

Iets waar je misschien niet onmiddellijk bij stilstaat als ondernemer is dat er talloze subsidies en andere financieringsmaatregelen bestaan, uiteraard ook voor jullie bezige bijen in de culturele en creatieve sector.

hond met bril

Welke vermeldingen moeten op
mijn factuur staan?

De factuur is één van de belangrijkste handelsdocumenten in je onderneming. Het bevestigt de levering van je goederen en diensten die – liefst – betaald moeten worden. Maar welke vermeldingen moeten er op dit document zeker staan? En welk risico loop je als de factuur niet in orde is?