Logo Creative Finance

Nu investeren of nog een jaartje wachten?

pijl zwart onder
Door een wijziging in de wetgeving is het belangrijk om na te gaan of je best dit jaar nog investeert, of beter wacht tot 01/01/2025. De tarieven van de investeringsaftrek veranderen vanaf dan namelijk volledig door deze nieuwe wetgeving.

Wat is een investeringsaftrek?

Als je investeert met je eenmanszaak of vennootschap (niet als particulier dus) kan je recht hebben op een investeringsaftrek, waarmee je een fiscaal voordeel krijgt in de personen- of vennootschapsbelasting. De grootte van deze vermindering is afhankelijk van de investering. De tarieven vind je in de tabel onderaan.

Wat komt in aanmerking?

De investeringen moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Het moet gaan om een investering in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa, en daarnaast moet de investering:

  • in nieuwe staat verkregen zijn;
  • ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn;
  • en in België worden gebruikt voor de beroepswerkzaamheid.

Dit wil zeggen dat de aankoop van een tweedehands machine niet in aanmerking komt, net zoals een gsm of laptop die privé wordt gebruikt. Geef maar toe dat die apparaten ook voor het betere scroll werk of comakijken worden gebruikt.

Situatie tot 31/12/2024

Eenmalige investeringsaftrek:

Gespreide investeringsaftrek:


Situatie vanaf 01/01/2025

Eenmalige investeringsaftrek:

Gespreide investeringsaftrek:


Twee concrete voorbeelden:

  • Wil je een beveiligingscamera aankopen voor je winkelpand? Doe deze investering nog voor het einde van 2024 om aanspraak te maken op het meest voordelige tarief.

  • Ben je van plan om te investeren in een digitaal e-commerce platform? Wacht dan beter nog tot in 2025, want dan heb je recht op een investeringsaftrek van 20%.

Interessant artikel? Sharing is caring!

Dit al gelezen?

Subsidies

Iets waar je misschien niet onmiddellijk bij stilstaat als ondernemer is dat er talloze subsidies en andere financieringsmaatregelen bestaan, uiteraard ook voor jullie bezige bijen in de culturele en creatieve sector.

hond met bril

Welke vermeldingen moeten op
mijn factuur staan?

De factuur is één van de belangrijkste handelsdocumenten in je onderneming. Het bevestigt de levering van je goederen en diensten die – liefst – betaald moeten worden. Maar welke vermeldingen moeten er op dit document zeker staan? En welk risico loop je als de factuur niet in orde is?