Logo Creative Finance

Vooraf betalen, is da verplicht?

pijl zwart onder
Als het van de overheid afhangt wel. Een goede planning en inschatting van de belastingen kan ervoor zorgen dat de vermeerdering volledig wordt weggewerkt.

Vooraf betalen, is da verplicht?

Als het van de overheid afhangt wel. Want de belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen wordt verhoogd in het boekjaar 2024 (AJ 2025) van 6,75% naar 9% voor de vennootschappen en van 4,5% naar 9% voor de eenmanszaken waardoor het zéér belangrijk wordt om al een stukje van de geschatte belastingen vooraf te betalen.

Een goede planning en inschatting van de belastingen kan ervoor zorgen dat de vermeerdering volledig wordt weggewerkt. We bezorgen jou ons advies op maat via mail. Hou dit dus zeker goed in de gaten!

Een woordje uitleg met cijfervoorbeelden hieronder.

Berekening belastingvermeerdering

Zoals hierboven vermeld, wordt maar liefst 9% belastingvermeerdering aangerekend vanaf AJ 2025.

Stel dat bij de afsluiting van het boekjaar van een vennootschap een winst werd behaald van 30.000 euro en de belasting hierop bedraagt 7.500 euro dan zal de vermeerdering 9% x 7.500 euro = 675 euro bedragen.

Voor eenmanszaken is de berekening gelijkaardig. De berekeningsbasis is gelijk aan 106 % van de belasting die u moet betalen op de beroepsinkomsten als zelfstandige, verminderd met nog enkele verrekenbare bestanddelen zoals roerende voorheffing, … De berekeningsbasis wordt vervolgens verhoogd met 9% en daarna opnieuw gereduceerd naar 90%. Kan u nog volgen?

Voordelen verbonden aan voorafbetalingen

Er zijn vier tijdstippen wanneer jouw vennootschap/eenmanszaak kan vooraf betalen. Aan ieder tijdstip hangt een voordeel om de vermeerdering weg te werken. Hoe vroeger je vooraf betaalt, hoe interessanter en hoe sneller de vermeerdering kan weggewerkt worden.

 • Voor 10/04 (12%)

 • Voor 10/07 (10%)

 • Voor 10/10 (8%)

 • Voor 20/12 (6%)

Let op, indien jouw vennootschap een ander boekjaar hanteert dan 31/12 zullen bovenstaande tijdstippen verschillen. Dan moet rekening gehouden worden met de tiende dag van de vierde, zevende en tiende maand en de twintigste van dag van de laatste maand van het boekjaar.

Bovenstaande datums zijn de uiterlijke deadlines. Hou rekening met weekend- en feestdagen en stort zeker niet op datum van de deadline. Want stel dat de betaling van de eerste voorafbetaling toekomt bij de overheid op 11/04 dan behoort dit bedrag tot de tweede voorafbetaling van 10/07.

Stel dat je tegen 10/04 6.000 euro hebt vooraf betaald en tegen 10/07 2.000 euro dan is de berekening van het voordeel: (6.000 x 12%) + (1.000 x 10%) = 820 euro. Hierboven hadden we berekend dat de vermeerdering 675 euro bedroeg waardoor deze volledig werd weggewerkt bij de betaling van deze voorschotten.

Men neemt vaak als indicator dat 75% van de totale geschatte belastingen moet vooraf betaald worden tegen 10/04. Op deze manier kan je in één keer de volledige belastingvermeerdering neutraliseren. Dit kan best een groot bedrag zijn dat je in één keer moet betalen.

Heb je niet de financiële ruimte hiervoor dan kan je zeker eens luisteren bij de bank voor een bonifisc lening (specifieke lening voor voorafbetalingen). De bank stort het bedrag van de lening in één keer tegen 10/04 op de rekening van de overheid en jij kan de betaling spreiden over 12 maanden.

Vrijstelling

 1. Startende zelfstandigen en kmo vennootschappen zijn drie (boek)jaren vrijgesteld van voorafbetalingen. Er wordt m.a.w. geen belastingvermeerdering berekend wanneer niet wordt vooraf betaald.
   

 2. Eenmanszaken: wanneer de belastingvermeerdering lager is dan 0,5% van de basisbelasting of niet hoger is dan 100 euro wordt deze niet toegepast. Let op, voor vennootschappen geldt dit niet.

  Dit zorgt ervoor dat wanneer de geschatte belastingen lager zouden liggen dan 1.234 euro er geen belastingvermeerdering wordt aangerekend. 1.234 x 9% x 90% = 99,954 euro (< 100 euro).
   

 3. Factureer je ook auteursrechten als zelfstandige eenmanszaak? Dan betaal je hierop roerende voorheffing i.p.v. personenbelastingen. Dit komt niet in aanmerking voor de berekening van de belastingvermeerdering.

Interessant artikel? Sharing is caring!

Dit al gelezen?

Subsidies

Iets waar je misschien niet onmiddellijk bij stilstaat als ondernemer is dat er talloze subsidies en andere financieringsmaatregelen bestaan, uiteraard ook voor jullie bezige bijen in de culturele en creatieve sector.

hond met bril

Welke vermeldingen moeten op
mijn factuur staan?

De factuur is één van de belangrijkste handelsdocumenten in je onderneming. Het bevestigt de levering van je goederen en diensten die – liefst – betaald moeten worden. Maar welke vermeldingen moeten er op dit document zeker staan? En welk risico loop je als de factuur niet in orde is?