Logo Creative Finance

Een beetje risico is er altijd

Misschien heb jij vanaf 2025 wel nood aan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Het nieuwe wetboek ‘buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht heeft ingrijpende gevolgen voor bestuurders van vennootschappen.

Nu investeren of nog een jaartje wachten?

Door een wijziging in de wetgeving is het belangrijk om na te gaan of je best dit jaar nog investeert, of beter wacht tot 01/01/2025. De tarieven van de investeringsaftrek veranderen vanaf dan namelijk volledig door deze nieuwe wetgeving.

Herhaal: “ik stort mijn sociale bijdrage ieder kwartaal”.

Jij wil van sociale bescherming genieten? Dat kan! Ja, ook als zelfstandige kan je sociale rechten opbouwen en zo van de sociale beschermingshangmat genieten. Je hebt onder meer recht op het groeipakket, op een ziekte- en invaliditeitsverzekering, ouderschapsverlof, overbruggingsrecht, pensioen, … Helaas gaat voor niets de zon op. Zeker niet in België 🌦️

Investeren, wie zijn best doet zal het leren.

Heb je een overvloed aan cash binnen je vennootschap en zoek je naar manieren om je geld te laten renderen? Overweeg dan eens de mogelijkheid van beleggen binnen je bedrijfsstructuur. Maar waar begin je?

Vooraf betalen, is da verplicht?

Als het van de overheid afhangt wel. Een goede planning en inschatting van de belastingen kan ervoor zorgen dat de vermeerdering volledig wordt weggewerkt.

Subsidies

Iets waar je misschien niet onmiddellijk bij stilstaat als ondernemer is dat er talloze subsidies en andere financieringsmaatregelen bestaan, uiteraard ook voor jullie bezige bijen in de culturele en creatieve sector.